רשתות חברתיות. עיצוב פרויקטים וחומרים לשיווק תוכן.

Social Networks. Designing content marketing projects and materials.